Otyper

Year of production: 2020 Riksteatern.
Actor: Lucas Carlsson, Lilja Fredrison och Mina Azarian.
Directed by: Isak Hjälmskog
Befria tingen! Befria människorna! Fantasin till makten!
I en tid där ungas självbild och syn på världen blir alltmer styrd av stereotyper vill vi med den humoristiska och normkreativa föreställningen Otyper betona fantasins frihet och hylla det kritiska tänkandet.

Föreställningen utgår ifrån arketypiska och populärkulturella figurer som Darth Vader, Pippi Långstrump, Frihetsgudinnan eller Donald Trump med syfte att befria dem från deras hårt sittande tvångströjor. Vi leker och plockar isär deras kostymer, prylar, språk och personligheter för att sätta ihop dem i nya befriande kombinationer.
Otyper_Foto_Markus_Garder4.jpg